Tên đăng nhập: Mật khẩu: Đăng ký || Quên mật khẩu
l Naruto Group l Tập đoàn Naruto l
Welcom to ::Naruto:':Kingdom::Chào mừng bạn đến với vương quốc ninja
Youtube
l Naruto Group l Tập đoàn Naruto l

You are not connected. Please login or register

Go downMessage [Page 1 of 1]

on Thu Jun 30, 2011 8:50 pm
avatar
avatar

Giám đốc Nhân sự

boss ngoan hiền wrote:Demo: http://hiphophoian.forum.st

Ưu điểm :
-Có thể đưa lên nhiều yêu cầu của thành viên
-Yêu cầu của thành viên được gửi thẳng về hộp thư của admin

Bắt đầu :

-Đầu tiên tạo 1 html tùy chỉnh phần quà tặng ( Thêm , sửa , xóa ).Các bạn tự tìm hiểu nhé !
Code:
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />


 
 


 
 


 
<style>


 
BODY {


 
    SCROLLBAR-FACE-COLOR: #ffffff;


 
    SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #ffffff;


 
    SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #d8d8d8;


 
    SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #999999;


 
    SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #ffffff;


 
    SCROLLBAR-BASE-COLOR: #999999;


 
    SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #999999;


 
    SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #00000;


 
}


 
</style>


 
 


 
 


 
<STYLE type=text/css>


 
body { font-family:Tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color:#0272B8}


 
h1, h2, h3 { font-family:Tahoma,arial,helvetica,sans-serif}


 
 


 
body {


 
              font-size:10px


 
          }


 
a.navbar:hover {


 
color:#000000;


 
font-weight:12pt;


 
background-color: ;


 
}


 
a:hover, a.link:hover, a.navbar:hover {


 
background-color: ;


 
 


 
color:#000000;


 
text-decoration:none;


 
border:0px solid;


 
}


 
#body h3 {


 
color:#000000;!important   


 
}


 
a{ text-decoration:none !important   }   


 
</STYLE>

<body bgcolor="#ffffff" text="#666666" link="#335b84" vlink="#335b84">


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
<BODY width=100% style="background:white url(http://img17.imageshack.us/img17/63/lunglinh.gif) no-repeat fixed center center">


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
<table style="text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto; font-family: Tahoma;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">


 
<tbody>
<tr align="center">


 
<td><font size="2"><span class="name"></span><strong><span style="color: rgb(214, 124, 124);"><strong>


 
 


 
 


 
bunno
 
 


 
 


 
 


 
</strong></span></strong></font></td>


 
<td><font size="2">


 
 


 
 


tất cả các bạn

 
 


 
 


 
 


 
</a><br></font></td>


 
<td><font size="2"><img src="http://img-gift.apps.zing.vn/20101011/1286781255.gif"><br></font></td>


 
<td><font size="2">


 
 


 
 


 
 


 
<object width="240" height="51"><param name="movie" value="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?Ni8xOC82MTgxYzk0YTYxYzBjZTljN2E0ZTI3Y2FmZDmUsIC1ZTQxYS5cUIbaBmUsICDN8QW5oIHPhdUngr0gmUsICXXDqm58TS5KICBmdC4gIFlhWeBmJpfHwx" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="240" height="51" src="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?Ni8xOC82MTgxYzk0YTYxYzBjZTljN2E0ZTI3Y2FmZDmUsIC1ZTQxYS5cUIbaBmUsICDN8QW5oIHPhdUngr0gmUsICXXDqm58TS5KICBmdC4gIFlhWeBmJpfHwx" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object>


 
 


 
 


 
 


 
 


 

<br></font></td>


 
<td><font size="2">


 
 


 
Đánh sáng cảm xúc của nhạc rap

<p><span style="color: #999999;">

Mon May 09, 2011 10:19 am    </span></p>


 
 


 
 


 
</font></td></tr>

 
</tbody></table>

-Tạo html yêu cầu quà tặng
Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html  xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="ltr" id="min-width" lang="vi" xml:lang="vi"  ><head><title>Gửi Quà Tặng Âm Nhạc</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8;" /><meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" /><meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" /><link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="http://i17.servimg.com/u/f17/14/67/90/38/untitl10.png" /><meta name="language" content="vi" /><meta name="description" content="www.hiphophoian.forum.st" /><meta name="robots" content="index, follow, noodp" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=2" title="www.hiphophoian.forum.st" />
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
$(document).ready(function(){ticker_start(10, 500, 170, 'right', 0);});//]]></script><script type="text/javascript">//<![CDATA[
var _gaq = _gaq || [];_gaq.push(['_setAccount', 'UA-15004631-4']);_gaq.push(['_trackPageview']);(function() {var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);})();//]]></script>
<noscript><a href="/contact.forum/">Trình duyệt của bạn không hỗ trợ javascript</a></noscript>
<style>input,textarea,select,#text_editor_iframe,textarea.inputbox{
border: 1px solid #A9B8C2 !important;
-moz-border-radius: 3px; border-radius: 3px;font-size: 11px;
    font-family: Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;padding: 1px 4px;}
.button:hover, .mainoption:hover, input[type=submit]:hover, input[type=button]:hover, input[type=reset]:hover{border: 1px solid #00C6D4 !important;
color: #00C6D4;background-position: 0px 100%;}
.button, .mainoption, input[type=submit], input[type=button], input[type=reset]{background: #F4F5F4 url(http://i69.servimg.com/u/f69/15/89/85/82/tabbg110.png);padding: 2px 5px;}
</style> </head>
<body bgcolor="#000000" text="#000000" link="#4671f2" vlink="#fa49f4"><div style="padding-top: 150px;margin-bottom:135px;">
<form action="contact.forum?action=submit" class="report" method="post">
<table width="485px" style="background: #FFF;border: 1px solid #bbb;-moz-border-radius:7px; cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tr><td align="center"><table style="background-image: url(http://i1211.photobucket.com/albums/cc433/baivong/sinhhoc-iammin/catc.gif);" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td align="left" valign="top"><img src="http://i1211.photobucket.com/albums/cc433/baivong/sinhhoc-iammin/catl.gif" alt=" " border="0"></td><td style="background: #869BBF url(http://s1211.photobucket.com/albums/cc433/baivong/sinhhoc-iammin/catc.gif) repeat-x top left;color: #FFFFFF;font: bold 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;" align="left" width="100%"><font color="darkred"><b>Yêu cầu quà tặng âm nhạc</b></font></td><td align="right" valign="top"><img src="http://i1211.photobucket.com/albums/cc433/baivong/sinhhoc-iammin/catr.gif" alt=" " border="0"></td></tr></table></td></tr>
<tr><td><table cellpadding="0" cellspacing="4" border="0">
      <tr><td><label for="subject" class="gen"><font color="blue">Tên Ca khúc :</font></label></td><td><input title="Không được để trống phần này" type="text" name="subject" id="subject" size="68" maxlength="54" class="post" value=""/></td></tr><tr><td><label for="message" class="gen"><font color="#13f5ea">Nội dung :</font></label></td><td ><textarea title="Không được để trống phần này" cols="65" rows="5" name="message" id="message" class="post"></textarea></td></tr>
<tr><td><label for="reg_key" class="gen"><font color="red">Mã xác nhận :</font></label></td><td><table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="left"><tr><td align="left"><div class="captcha-img"><label for="reg_key" dir="ltr"><img src="/antirobot_pic.forum?a=3d3d044b07cc0dec62d66f731e35f8b1" alt="" /></label><input type="hidden" name="username" value="" /> <input type="hidden" name="time" value="" /></div></td><td align="left"><input type="text" title="Số 0 sẽ có một gạch chéo qua nó, khác với chữ O" name="reg_key" id="reg_key" maxlength="5" class="post" dir="ltr" /></td><td width="100%" align="right"><input class="button2" type="submit" name="submit" value="Gửi ngay" /> <input type="hidden" name="time" value="" /></td></tr></table></table></form>
<b><font size=2><font color=green><u>Lưu ý:</u> Nhập phần nội dung là Tên người nhận , Quà tặng (Nhập mã số quà tặng bên dưới) & lời nhắn gắn với nhau bằng dấu +<br>
<u>Ví dụ:</u> Tất cả + 1 + Chúc cả nhà vui vẻ !!!
</font><br>
<font color=red>Ban Quản Trị sẽ xét duyệt yêu cầu của bạn trong thời gian sớm nhất !</font></b><br><br>
<center>
<div style="text-align: left;"><fieldset><span class="smallfont"></span><legend><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"><font color=blue><font size=2>Mã số quà tặng</font></font></span>  <br></legend>
<table width="100%">
<tr><B>
<td width="33%" alig="left" valign="top">
1.<img src=http://img-gift.apps.zing.vn/20101011/1286781255.gif><Br>
2.<img src=http://img-gift.apps.zing.vn/20101118/1290064539.gif><br>
3.<img src=http://img-gift.apps.zing.vn/20101102/1288665574.gif></td>
<td width="33%" alig="left" valign="top">
4.<img src=http://img-gift.apps.zing.vn/20101102/1288666230.gif><br>
5.<img src=http://img-gift.apps.zing.vn/20101011/1286781271.gif><br>
6.<img src=http://img-gift.apps.zing.vn/20110214/1297658198.gif></td>
<td width="33%" alig="left" valign="top">
7.<img src=http://img-gift.apps.zing.vn/20100920/1284973660.gif><br>
8.<img src=http://img-gift.apps.zing.vn/20100618/1276845820.gif><br>
9.<img src=http://img-gift.apps.zing.vn/20101102/1288665664.gif></td>
 </B></tr></table></fieldset></div>
</center>

</div>
<script type="text/javascript" src="http://codeforum.googlecode.com/files/mudim-0.8-r142.js"></script>
</body></html>

-Bây giờ là phần chính quà tặng âm nhạc.Các bạn thay 2 phần HTML trên vào
Code:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />


<style>
BODY {
    SCROLLBAR-FACE-COLOR: #ffffff;
    SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #ffffff;
    SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #d8d8d8;
    SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #999999;
    SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #ffffff;
    SCROLLBAR-BASE-COLOR: #999999;
    SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #999999;
    SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #00000;
}
</style>


<STYLE type=text/css>
body { font-family:Tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color:#0272B8}
h1, h2, h3 { font-family:Tahoma,arial,helvetica,sans-serif}

body {
              font-size:10px
          }
a.navbar:hover {
color:#000000;
font-weight:12pt;
background-color: ;
}
a:hover, a.link:hover, a.navbar:hover {
background-color: ;

color:#000000;
text-decoration:none;
border:0px solid;
}
#body h3 {
color:#000000;!important   
}
a{ text-decoration:none !important   }   
</STYLE>

<body bgcolor="#ffffff" text="#666666" link="#335b84" vlink="#335b84"><body background="http://dl9.glitter-graphics.net/pub/652/652759joro8hxukb.gif">


<p align="center"><a href="HTML yêu cầu quà tặng" target="_blank"><img style="float: right;" src="http://i62.servimg.com/u/f62/15/12/13/27/yc10.png" border="0" alt="" /></a></p><img src="http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2011/01/04/20/35/1294148114367716506.jpg" border="0" alt="" />


<iframe name="cwindow" style="border:5px dotted pink" width=760 height=340 src="HTML tùy chỉnh quà tặng"></iframe>

Cuối cùng các bạn dùng IFrame chèn vào nơi mình muốn nhé !
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà KYO
on Fri Jul 01, 2011 7:41 am
avatar
avatar

CHỦ TỊCH HĐQT

Pro quá đi mất!! thanks


View user profile http://group.naru.to

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ninja_kun

Back to topMessage [Page 1 of 1]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết mới cùng chuyên mục

    Bài viết liên quan với [^^] Quà tặng âm nhạc pro !

      Quyền hạn của bạn:

      You cannot reply to topics in this forum